UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ CEZALARI

541684_cover

Uyuşturucu madde ticareti, günümüzde en çok nakit paranın döndüğü dev bir organize suç ağıdır. Ülkeler arası sınırları olmayan ve devletlerin birlikte savaş vermeleri gereken bu önemli ticaret içerisinde, binlerce insan uyuşturucu madde ticareti suçuna ortak olmaktadır.
Uyuşturucu madde ticareti, imal etme, ithal etme, ihraç etme, sevkiyatını yapma,depolama, satışını gerçekleştirme ve üretimine teşvik etmeyi kapsar.Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile ilgili cezaları en ağır olan ülke kanunlarındandır.Buna göre;
* Uyuşturucu madde ithal ve ihraç eden kişi, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası veya 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
* Uyuşturucu maddeyi satın alan, satan, depolayan, temin eden, sevk eden, satışa arz eden kişi, 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılır ya da 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu maddenin bir çocuğa satılması halinde ise ceza miktarı 15yıldan az olamaz. Yine bu suçların, okul, hastane, yurt, askeriye, ibadethane gibi toplu halde bulunulan alanların 200 metreden yakın mesafesinde işlenmiş olması halinde verilen ceza 15 yıldan ve 30.000 adli para cezasından az olamaz.
* Satışı ve çeşitli şekilde üretimi, temini,sevki,depolanması yapılan maddelerin eroin,kokain,morfin, sentetik bağlayıcılar veya bazmorfin olması halinde, verilen ceza yarı oranında arttırılır.
* Bahsedilen suçun 3 veya daha fazla kişi birlikteliği ile işlenmiş olması halinde yarı oranında ve bir örgüte bağlı olarak işlenmiş olması halinde ise bir kat oranında daha arttırılır.
* Bu suçların mesleği gereği kimyasal ürünlere erişimi kolay olan eczacı, doktor, laborant, diş doktoru, hasta bakıcı gibi kimselerce işlenmiş olması halinde de ceza yarı oranında arttırılır.
Uyuşturucu madde ticareti söz konusu olduğunda da, tıpkı kullanma suçunda olduğu gibi bir pişmanlık yasası geçerlidir. İşlenen suçun adli birimlerce tespitinden önce, itirafçı olarak uyuşturucu maddelerin temin edildiği kanalların,üretimhanelerin, suç ortaklarının bildirilmesi ve yakalanmalarına yardım edilmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Suç tespitinin ardından, bu şekilde adli birimlere yardım edilmesi ve diğer suçluların ve depolanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinin sağlanması halinde de, 4te 1 oranında ceza indirimi yapılır.

Yorum yazın