UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI CEZASI

6

Kendi kişisel kullanımı için herhangi bir uyuşturucu maddeyi temin eden ve bulunduran kişi, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işlemiş olur. Bulundurulan uyuşturucu maddenin miktarı, suçun niteliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Kişisel bulundurma sınırından daha fazla uyuşturucu madde ele geçirilmesi halinde suç, uyuşturucu madde ticareti  olarak değerlendirilir.

Kişinin kendi kullanımı için belirlenecek miktar fiziksel ve ruhsal duruma, uyuşturucu maddenin niteliğine, cinsine ve etkilerine göre değişmekle birlikte, 1 yıllık kullanım miktarından fazla olarak bulundurulan maddenin, ticari amaçlı bir suç göstergesi olduğu kabul edilir. Ayrıca bulunan uyuşturucu maddenin, kişisel kullanım için tutulduğu düşünüldüğünde ulaşılması kolay bir yerde muhafaze edileceği öngörülürken, ticari amaçlı olarak tutulan maddenin saklanmış halde olacağı kabul edilir. Yani, bulunan uyuşturucu maddenin miktarı kadar saklanma şekli de suçun cinsini belirleyen bir faktördür. Benzer şekilde uyuşturucu maddenin kişisel kullanım için değil de, satışa yönelik olarak hazırlanmış paketlerde bulunması da ticari amaçlı işlenen bir suçun göstergesi olarak değerlendirilir.

Bu haller dışında, sadece kişisel kullanım için uyuşturucu ve uyarıcı madde temin eden, bulunduran ve kullanan kişiler,  2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.Kullanma ve bulundurma suçunun, okul,yurt, hastane,ibadethane gibi eğitim, askeri, tedavi ve sosyal amaçlarla toplu halde bulunulan alanların 200 metre yakınında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.Uyuşturucu madde kullanımı, ceza miktarı nedeniyle adli para cezasıne çevrilebilen suçlardan değildir.

Kamu davası açmak için yeterli bulguların olduğuna kanaat getiren Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verebilir.Bu süre zarfında, şüpheli hakkında en a 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri konulur. Cumhuriyet savcısının gerekli görmesi halinde bu tedbir, en çok 4 kere olmak şartıyla üçer aylık sürelerle uzatılabilir.  Kararın ardından şüphelinin 10 gün içerisinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. Bu süre içinde başvuru yapmadığı ya da denetim süresi boyunca 2 kez programı ihlal ettiği takdirde, Cumhuriyet savcısı tarafında şüpheli hakkında kamu davası açılır.

Denetim süresi boyunca kurallara uygun hareket eden ve denetim süresini tamamlayan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

* Uyuşturucu madde kullanan kişi, suç tespiti yapılmadan önce adli mercilere başvurarak bu maddeleri kimlerden nerede ve nasıl temin ettiğini açıklayarak, suçluların yakalanmasına yardımcı olursa ve tedavisini talep ederse, cezasına hükmolunmaz. Kullanma ve bulundurma suçu tespitinin ardından, uyuşturucu madde temin eden ve satan kişi veya kişilerin yakalanmalarına yardımcı olan şüpheli için 4te 1 oranında cezai indirim uygulanır.

Yorum yazın