Toplumda Cinsel İstismar

Her toplumun olaylar karşısında sergilediği tavır az ya da çok farklılık gösterir. Türkiye’de çok eski yıllardan beri süregelen “kol kırılır yen içinde kalır” , “elalem ne der“, ” teşhirci kıyafet giymiş, haketmiş“, “çocuk gelin” gibi örnekleri çoğaltabileceğimiz yanlış kalıplar yüzünden pek çok cinsel istismar vakasının üzeri örtülmeye, önemsenmemeye hatta bazı durumlarda normal karşılanmaya devam ediyor.

Bu gidişata karşı ciddi bir şekilde toplum bilincinin yeniden yapılandırılması, bu tip olaylara karşı farkındalığın ve hassasiyetin artılması gerekli. Çünkü bugün cinsel istismara uğrayan bir çocuk, gelecekte istismarcı potansiyeli olan bir kadın veya erkek olabilir. Benzer şekilde istismara uğrayan yetişkin bir kadın veya erkeğin hayatı olumsuz yönde etkileneceği için, bu durum toplumun geneline de yansıyacaktır.

İstismar vakalarının büyük bir kısmı ne yazık ki kayıt altına alınamıyor. Bunda elalem ne der endişesinin ya da normalleştirmenin etkisi büyük.
Lütfen daha sağlıklı bir toplum ve daha sağlıklı bir toplum geleceği için, üzerimize düşenleri öğrenmekten ve uygulamaktan kaçınmayalım. Toplumsal sorunları ancak birlikte hareket ederek çözebiliriz…