PEDOFİLİ NEDİR

pedofili nedir ne değildir

Yetişkin bir bireyin, aynı ya da farklı cinste olmak üzere, özellikle ergenlik öncesi yaştaki çocuklara karşı yoğun bir cinsel dürtü hissetmesi, fantezilerinin kişiye sıkıntı verecek hatta fiilen suç işletecek seviyelerde olması durumudur. Tanımsal olarak bir çerçeveye oturmak gerekirse, cinsel yönelim hissedilen çocuğun 16 yaşından küçük olması ve pedofil bireyin de çocuktan en az 5 yaş büyük olması gerekir. Ayrıca dürtüler en az 6 ay süreyle devam etmiş olmalıdır.


Pedofili bir çeşit ruhsal bozukluk halidir. Kesin bir pedofil tanısı koyabilmek için, cinsel dürtü ve fantezilerin kişiyi tatmin olmaya yönelik hareketlere itmesi ya da bu konuda ciddi sıkıntılar yaşatması gerekir.Tersi olarak, çocuklara karşı hiçbir cinsel girişimde bulunmasa ve kendini dizginlemeyi başarsa dahi, kişinin bilişsel ve biyolojik olarak kendisine sıkıntı veren pedofilik bozukluğu olabilir.
Bazı durumlarda, içinde bulunduğu cinsel açlık ve bir takım psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle, fırsat bulduğunda bir çocuğu istismar eden kişiler için de pedofiliden bahsedildiğini görüyoruz. Pedofili ayrımı, ince bir çizgidir. Kaba bir tabirle, ele geçen fırsat gereği değil, tercih gereği çocuklara yönelenleri ifade eder. Yapılan araştırmalar çocuklara cinsel istismar uygulayan kişilerin sadece yaklaşık %30 kadarının pedofil olduğunu ortaya koymuştur.


Pedofilleri cinsel istismarcılardan ayıran en önemli nokta, çoğu zaman yaptıklarının yanlış olduğunu düşünmemeleridir. Cinsel istismarcılar işledikleri suç ispat edildiğinde bunu kabullenme, pişmanlık duyma, utanç hissetme gibi tepkiler gösterirler. Oysa pedofil bireyler suçları ispat edilse de, yanlış bir durum olmadığını savunmaya devam edebilirler. Onlara göre çocuk kendilerini baştan çıkarmaya çalışmış ve cinsel birliktelik istemiş olabilir, çocuğa cinsellikle ilgili eğitim vermek istemesi yanlış anlaşılıyor olabilir ya da abartılıyor olabilir. Sadece bu durum bile, pedofilinin ne kadar ciddi bir psikolojik rahatsızlık olduğunu göstermeye yeterlidir.
Pedofil bireylerin cinsel yönelimleri, hem bir çocuğa karşı hem de bir yetişkine karşı olabilir. Nb4h87hb8AfbYine de pedofilik eğilimleri olan kişiler, genellikle yetişkinlerle cinsel ilişki kurmakta sıkıntı yaşarlar.Çoğu zaman yetişkinlerle kurulan ilişkiler, bir paravan görevi görür.
Pedofili bireyin özellikli olarak yöneldiği bir yaş grubu olması halinde de bazı ayrımlar mevcuttur. Ergenlik öncesi yaşta olan çocuklara karşı yönelimlerde pedofili, ergenlik yaşı sonrasındaki çocuklara karşı yönelimlerde hebefiliden bahsedilirken, başka bir grup da sadece bebeklere yönelenleri yani, infantfili durumunu tanımlamaktadır.

Yorum yazın