PEDOFİLİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?

man-2037255_640

Pedofili nedir?

Ülkemizde “sübyancılık” olarak tabir edilen pedofili genel anlamıyla, yetişkin bir bireyin çocuklara karşı cinsel dürtüler duyması ve çeşitli yönelimler göstermesi olarak tanımlanabilir.

Pedofili olgusundan bahsedebilmek için gerekli koşulan 3 durum vardır;

– İstismar edilenin 16 yaşından küçük olması
– Pedofili bireyin çocuktan en az 5 yaş büyük olması
– Pedofilik dürtülerin en az 6 ay süreyle devam etmesi

Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta şu ki, pedofili ne değildir?

Yani örneğin çocuğa cinsel istismarda bulunan her insan pedofili midir? Bu sorunun yanıtı, hayır. Cinsel açlık, içinde bulunulan şartlar, pskolojik rahatsızlık yaşanması gibi durumlarda bir çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi için hemen pedofili tanısı koyamayız. Pedofili durumundan bahsedebilmek için, kişinin tercih olarak çocuk yaştaki kişilere karşı cinsel yönelim hissetmesi ve bu yönelim halinin en az 6 ay süre ile devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuklara karşı cinsel yönden hiçbir saldırıda bulunmayan pedofil bireyler de az olmakla birlikte yine de vardır.

  Genel olarak pedofil bireylerde gözlenen kişilik özellikleri şöyledir;
* Pedofililik ergenliğe adım atılmasıyla kendini belli etmeye başlayan bir farklılıktır ve geçici bir yönelik hali değildir. Çoğu durumda ergenlik çağından itibaren ömür boyu kalıcıdır.
* Pedofil bireyler genel olarak sınırda bir zeka seviyesine sahiptir ve özgüvenleri gelişmemiştir.Buna karşın çocuklarla iletişim kurma ve onlara kendini sevdirme konusunda etkili becerilere sahip olabilirler.
* Bilinçleri, yaptıkları yanlışları haklı gösterecek düşüncelerle kaplıdır. Örneğin, bunu çocuk istemiştir, çocuk da onu çok sevmektedir, çocuğa iyilik yapmıştır gibi , sağlıksız savunmaları vardır.
* Nadir de olsa baı pedofiller, içsel dürtülerine hakim olmayı başararak çocuklardan uzak durmayı ve onlara zarar vermeyi tercih ederler. Yaptıklarının ve düşündüklerinin yanlış olduğunun farkındadırlar. Bazı araştırmacılar tarafından bu tip pedofiller için “erdemli pedofil” terimi kullanılmaktadır.
* Yapılan klinik araştırmalar, pedofil olan bireylerin çok büyük bir kısmının, ait oldukları ırksal kökenin ortalama boy ölçülerinden daha kısa olduğunu ortaya çıkarmıştır.
* Pedofil bireylerin yine büyük br kısmının, çocukluk dönemlerinde cinsel istismara maruz kaldığı bilinmektedir.
* Çocukluk dönemlerinde beyin sarsıntısı geçirmiş olmak ve beyin yapısında küçük farklılıklara sahip olmak, pedofilik özellikler gösterme nedenlerindendir.

Yorum yazın