ÇOCUK FUHUŞU

child-1152327_1280

Çocuk fuhuşu, günümüzde kitlesel anlamda büyük bir talebi olan ve bu talebi karşılayarak kar elde etmek isteyenler tarafından büyük bir sektöre dönüştürülen ciddi bir suç organizasyonudur.
Bir ücret ya da bedel karşılığında çocukların cinsel amaçlarla kullanılması, çok eski yıllara kadar dayanmaktadır. Köle çocukların bir hediye olarak alınıp verildiği, savaş öncesinde bakire genç kızların rütbeli askerlere sunulması, oğlancılık gibi pek çok şekillerde, çocuğun cinsel istismarı tarihte görülmüştür.Günümüzde tam bir suç sektörü haline gelen çocuk fuhuşu, dünyanın en önemli sorunlarından biridir.

Her gün sokaklarda pek çok çocuğu birşeyler satmaya çalışırken ya da dilenirken görürürüz. Yaşları genellikle çok küçüktür. Peki ne sıklıkla sokaklarda 10 -11 yaşlarında bir kız çocuğu görürürüz? Oldukça az değil mi? Genellikle 5 -6 yaşlarında ya da belki 7 -8 yaşlarında çocuklar görmeye alışkınız. Ya daha büyük olan çocuklar nerede dersiniz?

Çocukları seks işçisi olarak avlayan insanlar vardır ve bu sektörü onlar yönetirler. Bir kız çocuğu 9 yaşından itibaren, çok daha fazla para kazandırabileceği bir sektöre kurban edilir. Küçük yaşlardaki bakire bir çocuğa, çok yüksek miktarlarda para verebilecek insanlar bulmak zor değildir. Günümüzde internetin de aktif kullanımıyla birlikte, bu ticaret ağı hızla büyüme göstermiştir. Hem yerli hem de yabancı olmak üzere, oldukça büyük bir talebi olan “çocuk fahişeler”, genellikle kimsesi olmayan ya da ailelerinden satın alınan sokak çocukları tarafından karşılanır.

Çocukların bu şekilde ticari amaçlarla kullanılmasında “çocuk fahişe” ya da ” çocuk seks işçisi” gibi terimler kullanılması yanlıştır. Çünkü, bu durumu çocuğun kendisinin seçmiş olabileceğine dair anlamlar içerebilir. Oysa gerçekte çocuklar bu şekilde yaşamaya mecbur bırakılır ya da bir şekilde bu dünyanın içine itilirler. Yapılan araştırmalarda, bedeni üzerinden para kazanan kız çocuklarının %70 inin, bir ya da iki ebeveyninin birden olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde aile içi bakım şartlarının maddi ve manevi olarak yetersiz olduğu durumlarda, çocuklar kolaylıkla fuhuşa sürüklenebilmektedir. Ticari amaçlarla kullanılan çocukların büyük bir kısmı kız olmakla beraber, erkek çocuklarının da porno ve fuhuş sekötüründe kullanıldığı bilinmektedir.

Seks işçiliğine zorlanan çocukların büyük çoğunluğu, sokak çocukları ve daha önce cinsel saldırıya uğramış olan çocuklardır. Bazı durumlarda ise, çocuklar uyuşturucu maddelere bağımlı hale getirilerek seks işçiliğine zorlanabilmektedir.

Milyon dolarların döndüğü bir sektör haline gelen çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ile de yakından ilişkilidir. Çocuğun cinsel görüntülerinin kullanıldığı ya da açıkça cinsel ilişki içinde olan bir çocuğun görüntülerinin kullanıldığı çocuk pornoları, çocuğun cinsel istismarına yönelik istekleri de artırmaktadır. Ülkemizde çekilen bir çok çocuk pornosu internet üzerinden yurtdışı kanallarına satılabilmektedir. Bu tip eğilimleri olan insanların oluşturduğu özel kulüp ve toplantılarda da kullanılabilen çocuk pornoları, çok büyük bir sektörün tüketim elemanlarıdır. İnternet üzerinde yapılan porno aramalarının %40 gibi büyük bir çoğunluğu çocuk pornosuna aittir.

Bir takım digital yazılımlar ya da morphing denilen bir çalışmayla, bir çocuğun pornografik olmayan görüntüsü, pornografik görüntülerle birleştirilebilir. Yani bir çocuk kullanılmadan da çocuk pornosu üretilebilir. Burada bir çocuğun açıkça istismar edilmemiş olması, durumu bir suç olmaktan çıkarmaz. Önemli olan, gerçek bir çocukla cinsel ilişkide bulunma arzusunun varlığı ve bunu tatmin etmeye yönelik olarak yapılan her şeyin bir suç kabul edilmesidir.

Çocukların ticari olarak alınıp satılması günümüzde oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Öyle ki, bir çocuk birden fazla kez satılarak sektöre ciddi bir kazanç getirebilir. Çocuk ticareti genellikle yurtdışına doğru yapılıyor olmakla beraber, aynı ülke içinde kırsaldan kente doğru da yapılabilir.

Çocuğun cinsel amaçla turizmi de, çocuk fuhuşunun nitelik kazanmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok pedofil ya da farklı tecrübeler arayan insan, çocuk fuhuşu için ülke dışına çıkar. Bu durumlar kayıt altında olmadığı ve pek çok ülkenin yasası sadece kendi vatandaşlarını bağladığından ötürü yurtdışı çocuk turizmini tercih eden insanların sayısı daha fazladır.Çocuk fuhuşu içn genellikle zengin ülkelerden, daha fakir ülkelere doğru bir seyahat olmaktadır ve bu sektörde ciddi paralar dönmektedir. Pek çok turizm şirketi bu tehlikeyi farketmiş ve gerekli önlemleri almıştır. Yine de bu talep fazlasını bir fırsata çeviren pek çok turizm şirketi, gizli olarak çocuk fuhuşuna ve çocuğun cinsel içerikli turizmine katkı sağlamaktadır.

Üzerinde durulması gereken bir başka nokta da şudur ki; çocukların barınacak yer edinme, daha iyi beslenme, okulda iyi notlar alma gibi karşılıklar için cinsel istismara maruz kalması, duruma rızaları olduğu anlamına gelmemelidir. Bu durum, hayatta henüz yetkin durumda olmayan bir küçüğün, eksikliklerinden faydalanarak sömürülmesidir ve sorumlular sadece bu sömürüyü yapan ya da alet olanlardır.

Çocuk fuhuşu, çocuk pornosu, çocuk ticareti… Sağlıksız cinsel eğilimlere sahip olan insanların ve daha fazla para kazanmak için etik ve insani değerleri hiçe sayan insanların biraraya gelerek oluşturdukları ve her geçen gün büyüyen bir organize suç ağından bahsediyoruz. Bu suçlarla etkili bir şekilde savaşabilmek için, devletlerin orta ve uzun vadeli planlar yaparak işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, din adamları, eğitim görevlileri ve şahıslar, teknik ve maddi imkanlarını ortaya koyarak kapsamlı bir şekilde birlikte hareket etmelidirler. Bu suçlar sadece belirli bir toplumun da ya devletin değil, tüm dünyanın ve insanlığın sorumluluğunda olan suçlardır.

Yorum yazın