BİR İNSAN NEDEN VE NASIL PEDOFİLİ OLUR

skin-3358873_1280

Pedofili genellikle bir ihbar ya da suç üstü yakalanma sonucu kendini gösterebilen bir durumdur. Bu nedenle ne yazık ki pedofili söz konusu olduğunda kesin bilgiler vermek zor oluyor.Bu bir hastalık mıdır? sorusu üzerinde dahi ikiye ayrılan araştırmacılar, genel olarak pedofiliye neden olan bazı ana başlıkları şu şekilde belirlemişlerdir;

Pedofili hem biyolojik yani kalıtımsal, hem de çevresel faktörlere bağlı olabilir. Farklı cinsel tercihlere sahip olarak doğan insanlar olduğu gibi, pedofili bireylerin de doğuştan bu şekilde dünyaya geldiğini savunan bazı araştırmacılar var. Bu konuda Toronto’da yapılan çalışmalar, pedofili bireylerde ortaklık gösteren bazı bulguların hamileliğin henüz 3. ayında teşhis edilebildiğini ortaya koymuştur. Annenin stresli bir hamilelik geçirmesi ve yetersiz beslenmesi durumlarının da, doğacak bebeğin pedofilik eğilim göstermesinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Öte yandan pek çok çevresel faktörün bu rahatsızlığa yol açtığı da bilinmektedir. Pedofili bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu bireylerin özellikle çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kaldıkları görülmüştür. Çözümlenememiş olan bu travma,ileri yaşlarda kişinin kendisini, kendi istismarcısının rolüne sokmasıyla çok daha farklı boyutlara ulalaşabilmektedir.

(İşte bu yüzden bugünün çocuklarını korumamız sadece bugünümüz için değil aynı zamanda gelecek nesillerimiz için de hayati önem taşımaktadır…)

Pedofiliye neden olan diğer bir sebep ise, çocukluk ve yetişkinlik evresinde duyulan dışlanmışlık hissidir. Özgüven kaybı yaşayan bireyler, kendilerinden güçsüz ve savunmasız olarak gördükleri çocuklar üzerinde, sadece cinsel değil, aynı zamanda ruhsal tatmin sağlamak, güçlü hissetmek, intikam almak gibi nedenlerle de hakimiyet kurmaya çalışmaktadır.

Büyüme çağındayken duygusal olarak gelişimleri belirli bir noktada sınırlanmış olan bireyler, kendilerini duygusal olarak yetişkinlerden ziyada çocuklara daha yakın hissedebilir. Bu nedenle duygusal eş olarak kendisine denk gördüğü çocuklara karşı cinsel istekler duyması, pedofil bireye normal gelmektedir.

Toplumsal açıdan baktığımızda ise, özellikle erkek egemen toplumlarda, güç gösterisi, hakimiyet kurma, farklı hazlara yönelme arzusu, kontrolsüzlük hakkı gibi olgular, çocuklardan tahrik olma nedeni olarak sayılabilmektedir. Bazı toplumlarda karı-koca arasındaki ilişkinin yetersizliği, babanın anne yerine çocuğa yönelme sebebi olarak gösterilebilmektedir. Bu düşünce pedofilliğe kulp uydurmaktan başka bir şey değildir. Evlilik öncesi ilişki yasağı, mastürbasyonun yasak ve günah sayılması gibi toplumsal algılar da, çocuğa yönelimleri arttırmaktadır.İçinde bulunulan toplumun örf ve gelenekleri, kültürü, din, zeka, sosyal statü, eğitim vb. pek çok sebep pedofiliye neden olabilmektedir.

Aile içi sebepler de, pedofili olma yolunda çok hassas bir rol oynayabilir. Örneğin şiddet eğilimli bir anne, çocuğun yetişkin kadın figüründen korkmasına ve bilinçaltında bu yönde kodlar oluşmasına neden olabilir. Büyüdüğü zaman da bu korku devam ettiği için, yetişkin kadınlarla ilişki kuramayan ve kız çocuklarına yönelen bir pedofili ortaya çıkmış olur.

Benzer şekilde ev içinde fazlaca arka planda kalan bir baba figürü, çocukluktan yetişkinliğe geçme ve karakter kazanma dönemlerinde belirgin bir rol model olamadığı için, pedofili bir bireyin doğuşuna sebep olabilir.

* Çocukluktaki kendi cinsel istismarı

*Travmatik anne ilişkisi

*Narsistik Obje Seçimi

*Sorunlu Triyangülasyon (Üçgen kurma)

*Kişilik Bozuklukları

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada unutulmaması gerekenler;

Yetersiz verilerden dolayı kesin yargılara varılabilecek sebepler sıralamak bugün için imkansızdır. Genetik kaynaklı olan ve pedofil olarak doğan bir bireyin bile, güzel bir yetiştirilme ortamında ve “çocuk gelin” ve benzeri kavramların olmadığı bir toplumda sağlıklı bir birey olarak yaşayabilmesi mümkündür.

Yorum yazın